Panitia Fizik SMSL membuka blog ini sebagai blog induk bagi melaporkan akltiviti-aktiviti berkenaan Panitia Fizik SMSL, medan rujukan P&P pelajar Tingkatan 4 dan 5. Dengan itu semua blog-blog lama akan di"link" melalui blog ini.
SELAMAT MELAYAR WEB-BLOG INI.
TERIMA KASIH KERANA MENGUNJUNGI KAMI.JUMPA LAGI

Friday, January 27, 2012

UPDATE NEWS!!

-PPT FORM 5 (Waves) inserted in FORM 5 blog!
-update post "Cara Belajar Fizik

No comments:

Post a Comment